Legalizacja tachografów – Dolnośląskie, Śląskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Łódzkie

Do obowiązku każdej firmy transportowej lub przewożącej ludzi należy stosowanie pokładowych urządzeń rejestrujących, czyli tachografów. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 1360/2002 z 13 czerwca 2002 roku oraz Rozporządzenia Rady nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 roku w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, konieczny jest montaż tachografów i ich legalizacja przez specjalistów.

Legalizacja tachografu polega na sprawdzeniu poprawności jego działania i zgodności z wymaganiami prawnymi. Należy pamiętać, aby wykonać ją w ciągu 14 dni od zakupu pojazdu. Brak legalizacji lub używanie niesprawnego tachografu może skutkować sankcjami prawnymi dla kierowcy i właściciela pojazdu. Następna legalizacja będzie potrzebna po dwóch latach.

Kto może wykonać usługę legalizacji tachografu?

Właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykonania legalizacji tachografu w ciągu 24 miesięcy, licząc od dnia poprzedniego badania. Legalizacja w naszym serwisie polega na aktualizacji lub potwierdzeniu parametrów pojazdu, które znajdują się w pamięci urządzenia. To:

  • numer VIN,
  • numer VRN,
  • kod państwa Unii Europejskiej, w którym zarejestrowany jest pojazd,
  • charakterystyka pojazdu: wielkość opon, ogranicznik prędkości, wartość licznika, wielkość, tonaż.

Za brak ważnej legalizacji tachografu grożą wysokie kary pieniężne. Są to bowiem kwestie związane z bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Legalizacja tachografu jest niezbędna, aby potwierdzić prawidłowy przebieg kalibracji, która gwarantuje legalność i poprawne działanie urządzenia. Tego typu usługę może przeprowadzić jednostka, która ma właściwe uprawnienia.

Po wykonaniu legalizacji tachografu oznaczamy go tabliczką pomiarową z najważniejszymi informacjami, w tym datą ważności legalizacji. Umieszczamy ją w widocznym miejscu, najczęściej w samym tachografie lub na wewnętrznej stronie słupka, przy drzwiach kierowcy.

W naszym serwisie przeprowadzamy jedynie rzetelne legalizacje tachografów. Mamy odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie. Działamy na terenie wielu województw. W zakres naszych usług wchodzi:

  • legalizacja tachografów Dolnośląskie,
  • legalizacja tachografów Łódzkie,
  • legalizacja tachografów Mazowieckie,
  • legalizacja tachografów Śląskie,
  • legalizacja tachografów Wielkopolskie.

Nasi doświadczeni pracownicy wykonają usługę legalizacji każdego rodzaju urządzenia. Zajmujemy się również kompleksową naprawą tachografów /oferta/naprawa-tachografow. Usuwamy usterki, by sprzęt mógł działać dalej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kary za brak legalizacji tachografu

Za okresowe przeprowadzanie legalizacji tachografów odpowiada pracodawca. W przypadku kontroli, która ujawni pod tym względem nieprawidłowości, na kary narażony jest również kierowca pojazdu. Brak aktualnej legalizacji tachografu może skutkować mandatem karnym dla osoby kierującej samochodem. Wobec przewoźnika zostaje wszczęte postępowanie o nałożeniu kary. Grzywna grozi również zarządzającemu transportem, czyli osobie odpowiedzialnej za flotę i właściwe użytkowanie pojazdów. Na każdym kierowcy, który ma na wyposażeniu samochodu wbudowany tachograf, leży obowiązek dopilnowania, aby był on sprawny i miał ważną legalizację.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, zerwania plomb zabezpieczających lub jego wadliwego działania, a nawet po wymianie ogumienia osi napędowej, konieczna jest ponowna legalizacja tachometru.